معرفی شرکت پردازش رایانه

شرکت مهندسی پردازش رایانه طلوع کاسپین در سال 1387در حوزه شبکه ، سخت افزار ،نرم افزار ، سیستم های امنیتی ، مراکز داده مشاوره و طراحی تاسیس گردید و پس از فراز و نشیب های فراوان این سالها در حال با کمک متخصصین خبره خود در این راستا فعالیت های بسزایی داشته و در حال ارائه خدمات به ارگان ها و شرکت ها خصوصی و دولتی می باشد. بالا بردن کیفیت ارائه شده در چهارچوب استاندارد های حاکم در دنیا امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلند مدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای پردازش رایانه تخصص و برای مشتریان رضایت را به همراه داشته است. امید است تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.