شرکت مهندسی پردازش رایانه طلوع کاسپین

در سال 1387در حوزه شبکه ، سخت افزار ،نرم افزار ، سیستم های امنیتی ، مراکز داده مشاوره و طراحی تاسیس گردید و پس از فراز و نشیب های فراوان این سالها در حال با کمک متخصصین خبره خود در این راستا فعالیت های بسزایی داشته و در حال ارائه خدمات به ارگان ها و شرکت ها خصوصی و دولتی می باشد.

معرفی خدمات ما

 
 
 
 

برخی از مشتریان ما